Avís legal

Avís important – Aviso importante – Important Notice

El contingut artístic que es difon a través de la nostra ràdio en línia s’emet sense ànim de lucre. Només ens mou la difusió i promoció de la cultura i el coneixement. Si algun autor, compositor, intèrpret o institució, se sent afectat o perjudicat, li preguem es posi en contacte amb nosaltres i, a petició seva, retirarem immediatament la seva obra de les nostres emissions. El nostre e-mail de contacte és radiojove@santacolomaradio.cat

– – – – – – – –

El contenido artístico que se difunde a través de nuestra radio en línea se emite sin ánimo de lucro. Sólo nos mueve la difusión y promoción de la cultura y el conocimiento. Si algún autor, compositor, interprete o institución, se siente afectado o perjudicado, le rogamos se ponga en contacto con nosotros y, a petición suya, retiraremos de inmediato su obra de nuestras emisiones. Nuestro email de contacto es radiojove@santacolomaradio.cat

– – – – – – – –

The artistic content that is broadcast through our online radio airs nonprofit. We only moves the dissemination and promotion of culture and knowledge. If an author, composer, performer or institution, feel affected or injured, please contact us and, at his request, we will remove the content immediately from our programs. Our contact email is radiojove@santacolomaradio.cat

Comments are closed